top of page
DEXEL_2_result.JPG

VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor som vi har stött på under åren.

 • Hur funkar det med ROT-avdrag?
  Du som kund har skyldighet att själv kontrollera att du har rätt till ROT-avdrag (skattereduktion) Läs mer på länken: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html
 • Hur ansöker jag om ROT-avdrag?
  Det gör vi åt dig! Vi behöver bara några uppgifter av dig såsom personnummer och fastighetsbeteckning.
 • Vad har ni för timdebitering?
  Vi tar 595 kr i timmen ex.moms på löpande räkning.
 • Måste jag vara hemma när ni kommer?
  Nej, det är valfritt.
 • Tar ni Swish?
  Absolut!

Regler, garantier

och policys

För att allt ska fungera så smidigt och enkelt som möjligt!

Betalningsmetoder

Du väljer själv! Vi har möjlighet till både BG och Swish!

En faktura eller e-faktura kommer att skickas med tio (10) dagars förfallotid. Debiteringen är uppdelad på tid (fast arvode) och eventuellt elmaterial. Betalning sker mot faktura via BG.

Avbokningsregler

Vid om- eller avbokning ber vi er vänligen att meddela oss via e-post i så god tid som möjligt. Uppdrag som om- eller avbokas med kortare varsel än 24 timmar kommer att debiteras med fullt arvode. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser från vår sida kan vi med kort varsel tvingas boka om uppdraget till en ny tid som passar för er.

Integritetspolicy

För oss är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Dexel används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy är generell och gäller digitala kanaler (t.ex. webbplats och sociala medier).

Kvalitetspolicy

Företagets målsättning är genom kvalitetsplanen engagera all personal i syfte att skapa förståelse och rutiner för att säkerställa att arbetet utförs enligt beställarens önskemål och i enlighet med gällande föreskrifter och standarder.

Att ständigt arbeta för att förbättra verksamheten genom utbildning, ta del av nyheter samt lyssna och analysera tankar och idéer från företagets medarbetare och kunder.

bottom of page